HISTORIE ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ ČR 2011


Aktuální verze databáze 2011_1 z 18.4.2011

HISTORIE ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ ČR 2011 - je databáze aplikace Microsoft Access 2007 shromažďující informace o vzniku železničních tratí na území České republiky.

Databáze obsahuje všechny veřejné železniční tratě, dopravny a zastávky na území České republiky, na nichž je nebo byla provozována železniční doprava. Obsahuje tratě existující, bez osobní dopravy, bez veškeré dopravy (opuštěné), muzejní, peážní, zrušené, ve výstavbě, nedostavěné a význačnější přeložky tratí. Nejsou uvedeny průmyslové dráhy a vlečky, až na pár výjimek, které souvisí s vývojem veřejných drah. Dále obsahuje všechny existující dopravny a zastávky (bez hradel a hlásek), zrušené dopravny a zastávky, existující a zrušené tunely a železniční společnosti, které se podílely na výstavbě a provozování železničních tratí. Obsahuje i bývalé koněspřežné dráhy, dále informace o koridorech a zkušebním okruhu Výzkumného ústavu železničního u Velimi.

Základem databáze jsou technické a historické informace o jednotlivých úsecích tratě, dopravnách a zastávkách. Z historického hlediska obsahuje data zahájení provozu, změn vlastníků a provozovatelů, změny trakční soustavy, přeložení či zrušení tratě, stavební činnost železničních společností. Z technických informací rozchod, trakční soustavu, počet kolejí, kilometrickou polohu (staničení), délku úseků a další.

Celá železniční síť je rozdělena do tratí a dílčích úseků. Rozdělení a číslování tratí je podle jízdního řádu SŽDC 2010/2011, mohou se ale lišit v jejich počátečních, resp. koncových bodech - dopravnách. Tratě jsou do jednotlivých úseků rozděleny podle historických událostí, technických parametrů a aktuálního stavu.

Změny od předešlé verze databáze - aktualizace dat dle GVD 2010/2011, přechod na MS Access 2007, umožnění exportu a tisku sestav do pdf.

 

Databáze vznikala od roku 2000 a za celou dobu prošla mnoha podobami a doplněním dat.
Měla by obsahovat úplně všechny veřejné železniční tratě, které se na našem území vyskytly.
Některá data se jen velmi těžko hledají a v různých pramenech se rozcházejí, proto jsou některé záznamy neúplné a mohou být nepřesné.

Databáze je volně ke stažení k osobnímu nekomerčnímu využití, jakákoli její část smí být reprodukována jen pokud bude uvedeno, že data byla čerpána z této databáze.

Aktualizace a vývoj databáze již byl ukončen.

 

Databázi je možné prohlížet v aplikaci Microsoft Access 2007 /2010 (součást MS Office) nebo ve "freewarových" prohlížečích Microsoft Access 2007 / 2010 Runtime který lze stáhnout na oficiálních stránkách Microsoftu nebo na níže uvedených odkazech.

Soubory ke stažení:

Databáze Historie železničních tratí ČR 2011 (2,5 MB)
Počet stažení

Microsoft Access 2007 Runtime

Aktualizace Microsoft Access 2007 Runtime Service Pack 2

Microsoft Access 2010 Runtime

Dotazy, upřesnění, připomínky na e-mail info@historie-trati.wz.cz

18.5.2011 P. Sekera